Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University)

Home > News > Miserere...

Miserere...

On 6 March 2009 the Thomas Instituut te Utrecht held a morning of studies about psalm 51. Lectures were given by dr. H. van Grol, prof. dr. Martin Hoondert and prof.dr. Herwi Rikhof. Prof.dr. Henk Schoot lead the discussion.
Miserere...
Drie benaderingen van een boetepsalm


Op de ochtend voor de sterfdag van Thomas van Aquino (7 maart 1274) organiseerde het Thomas Instituut te Utrecht een studieochtend over psalm 51.

Psalm 51 heeft een belangrijke plaats in de liturgie: elke vrijdagmorgen wordt deze psalm gebeden in het morgengebed. Omdat de studieochtend ook in de vastentijd viel, kreeg de psalm daardoor nog een ander accent. Want samen met de andere boetepsalmen heeft psalm 51 in de geschiedenis van theologie en spiritualiteit een belangrijke rol gespeeld en vele componisten hebben deze psalm getoonzet. Op de studieochtend hebben wij deze tekst dan ook vanuit verschillende kanten beluisterd en belicht.

Tijdens de eerste bijdrage liep Harm van Grol vanuit het Hebreeuws stap voor stap de tekst van de psalm door.
In de daarop volgende bijdrage van Martin Hoondert werden enkele composities van psalm 51 ten gehore gebracht en werd duidelijk wat de muziek doet met de psalmtekst.
In de derde bijdrage kwam Thomas van Aquino aan het woord. Herwi Rikhof liet aan de hand van diens commentaar op psalm 51 laten zien hoe Thomas de psalm structureert en becommentarieert
Met een korte gedachtewisseling en een terugblik op deze drie verschillende perspectieven werd de ochtend afgesloten.


Sprekers
Dr. Harm van Grol is universitair docent bij het departement bijbelwetenschappen en kerkgeschiedenis van de Faculteit Katholieke Theologie (UvT).

Prof.dr. Martin Hoondert is bijzonder hoogleraar Muziek en Christendom vanwege de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging aan de Universiteit van Tilburg. Tevens is hij lector aan Fontys Hogescholen.

Prof.dr. Herwi Rikhof is hoogleraar systematische theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie (UvT) en directeur van het Thomas Instituut te Utrecht.

Prof.dr. Henk J.M. Schoot (dagvoorzitter) is bijzonder hoogleraar voor de theologie van Thomas van Aquino en universitair docent systematische theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie (UvT).