Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University)

Home > News > Recedant Vetera, Nova Sint Omnia

Recedant Vetera, Nova Sint Omnia

On 28 January 2011, feastday of Thomas Aquinas, prof.dr. Herwi Rikhof held his farewell lecture as professor for systematic theology, history of dogmatics and theology at the Tilburg School of Theology (Tilburg University). To mark this occasion and to thank him a symposium was held.
"Wijke het oude, nieuw zij nu alles: harten en stemmen en wat wij doen".
Deze passage uit de hymne 'Sacris Solemniis' die Thomas van Aquino componeerde voor Sacramentsdag, is een mooi motto voor het afscheid van prof. dr. H.W.M. Rikhof.
Herwi Rikhof zal per 1 februari 2011 zijn ambt als Hoogleraar Systematische Theologie, Dogmageschiedenis en Geschiedenis van de Theologie neerleggen. Hij hield een afscheidscollege, getiteld:

'... die nedergedaald is ter helle...'
Een zoektocht in kunst en theologie


Voordat hij het woord nam, boden zijn collega's hem bij wijze van voorwoord een klein symposium aan. Deze theologen vertegenwoordigen drie terreinen waarop Rikhof werkzaam was en is: systematische theologie in samenwerking met protestantse collegae, het denken van Thomas van Aquino, en de katholieke systematische theologie. Zij lieten hun licht schijnen over een thema dat centraal staat in het theologisch werk van Rikhof, namelijk de theologie van de Heilige Geest.

De bijdragen zijn gepubliceerd in het Jaarboek 2010 Thomas Instituut te Utrecht.

De gedrukte versie van de rede van prof. Rikhof is op te vragen via het Thomas Instituut te Utrecht.

Programma

14.00 - 15.30 Symposium: Recedant Vetera, Nova Sint Omnia
In Dante Building, zaal DZ1 - Tilburg University

13.30 uur Ontvangst met koffie en thee

14.00 uur Woord van welkom
door dagvoorzitter dr. H.J.M.J. Goris (TIU, FKT/UvT)

14.05 uur Prof.dr. Jan Muis (PThU):
De Geest en de Zoon. Mogelijkheden van een pneumatologische christologie

14.30 uur Em.prof.dr. Karl-Wilhelm Merks (UvT, Bonn):
De Heilige Geest en de morele autonomie. Enkele beschouwingen bij de lex nova in Thomas' Summa Theologiae

14.55 uur Prof.dr. Henk Schoot (TIU, FKT/UvT):
De genade van Christus. Over de verborgen aanwezigheid van de Heilige Geest in Thomas' verhandelingen over de menswording

15.20 uur Afsluiting symposium door de dagvoorzitter

15.30 uur Einde symposium

16.15 uur Afscheidscollege Prof.dr. Herwi Rikhof
In de aula van het Cobbenhage Building - Tilburg University

'... die nedergedaald is ter helle...' Een zoektocht in kunst en theologie