Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University)

Home > News > Lecture: Aquinas on God and Evil

Lecture: Aquinas on God and Evil

On 19 September Henk Schoot, Director of the Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University) has given a lecture during the farewell symposium for prof. Marcel Sarot at Utrecht University. As of 1 September 2012 prof. Sarot is professor of Fundamental Theology at Tilburg School of Catholic Theology.
Prof. Dr. Marcel Sarot is met ingang van 1 september 2012 benoemd tot hoogleraar Fundamentele Theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology. Op woensdag 19 September 2012 nam hij afscheid als hoogleraar Geschiedenis en Wijsbegeerte van Religiewetenschap en Theologie aan de Universiteit Utrecht.

Voorafgaand aan het afscheidscollege organiseerde het Departement Religiewetenschap en Theologie van de Universiteit Utrecht in samenwerking met de Tilburg School of Catholic Theology een afscheidssymposium voor Prof. Sarot, dat - eveneens als diens afscheidsrede - getiteld was: Religie in de spiegel van het kwaad.

Tijdens dit symposium hield prof. dr. Henk Schoot, Directeur van het Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg School of Catholic Theology), een lezing met de titel: Thomas van Aquino over God en het kwaad.