Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University)

Home > News > Inaugurele rede professor Rudi te Velde

Inaugurele rede professor Rudi te Velde

Thomas: Voorbij het theïsme?
Hedendaagse theïsme-kritiek en het participatie-model van het denken over God
Op 31 maart sprak professor Rudi te Velde zijn inaugurele rede als bijzonder hoogleraar De wijsbegeerte van Thomas van Aquino in relatie tot het hedendaagse denken aan de Universiteit van Tilburg uit. De leerstoel is ingesteld door de Stichting Thomas More (voorheen Radboudstichting).

De oratie ging over de zeer hedendaagse vraag: Wat kan Thomas van Aquino nog betekenen voor het hedendaagse denken? Hierbij werden enkele mogelijkheden geschetst in verband met de vraag naar God en de problematiek van het theïsme in onze tijd.
Het antwoord hierop was een interessant betoog waarbij onder andere werd ingegaan op Radical Orthodoxy, de vraag of de God van Thomas een theïstische God is en wat theïsme is? Daarna ging het over de vraag wat het godsgeloof en de metafysische ervaring voor Thomas zijn? Het centrale thema was hierbij participatie: Het denkmodel waarin zowel de eigen waarde en zin van het eindige zijnde tot zijn recht kan komen als ook diens principiële onvolkomenheid waarmee het slechts deel heeft.

De oratie werd bij het publiek met veel lof ontvangen.

Voor meer informatie over professor Rudi te Velde zie