Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University)

Home > News > Almightiness of God

Almightiness of God

On 16 January 2004 the Thomas Instituut te Utrecht organized a morning of study about the almightiness of God in Thomas Aquinas. Lectures were given by prof. dr. Jan Muis (University of Utrecht, Faculty of Theology) and dr. Mark-Robin Hoogland cp.
"God almachtig" is in ons huidige taalgebruik eerder een algemene uitroep van ontzetting dan een vertrouwde aanduiding van Degene in wie wij (proberen te) geloven. Dagelijks worden we via de media of in ons eigen leven geconfronteerd met de realiteit van onvoorstelbaar ernstig lijden. De vraag hoe God Zich tot ons lijden verhoudt is niet nieuw; we vinden haar in elke godsdienst en levensbeschouwing in alle tijden.
Maar met het oog op Auschwitz, Vietnam, Rwanda, New York 9-11, met het oog op economische, ecologische en medische problemen die ondanks de voortschrijdende techniek blijven en zelfs groeien, wordt deze vraag dringend. Voor een toenemende groep met name Westerse christenen wordt het te moeilijk om in deze situatie een geloofsrelatie te onderhouden met Degene die de naam 'Almachtige' draagt.
Wat is nu voor christenen een goede manier om een uitweg uit deze geloofscrisis te vinden? Als dit zoeken iets is van alle tijden, ligt het in zekere zin voor de hand om te bestuderen hoe men in de christelijke traditie met zulke vragen omging. Kan de benadering van bijvoorbeeld kerkleraar Thomas van Aquino (1224/5-1274) nieuwe perspectieven openen voor ons vandaag? In zijn proefschrift God, Passion and Power - Thomas Aquinas on Christ Crucified and the Almightiness of God betoogt Mark-Robin Hoogland cp van wel.
Op deze studieochtend zijn Dr. Mark-Robin Hoogland cp en Prof. Dr. Jan Muis met elkaar en met de verdere deelnemers hierover in gesprek gegaan.


Programma

10.00-10.30 Ontvangst met koffie
10.30-10.40 Opening door de voorzitter Prof.dr. H.W.M. Rikhof
10.40-11.10 Prof.dr. J. Muis, UU: Hoe te denken over Gods almacht? In gesprek met Mark-Robin Hoogland cp
11.10-11.30 Koffie
11.30-12.00 Dr. M.R. Hoogland cp: Geen almacht zonder God
12.00-12.45 Discussie