Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University)

Home > News > Texts from the Summa theologiae on God, faith and violence

Texts from the Summa theologiae on God, faith and violence

The fouth volume of the series Vertalingen van het Thomas Instituut te Utrecht contains a Latin-Dutch translation of parts of quaestiones 10,11,40,64,124 and 188 of the STh II-II by Carlo Leget under the title Mag je een mens doden?
'Is it allowed to kill a human being?' - under this question Carlo Leget has published a Latin-Dutch translation of texts of the STh II-II about God, faith and violence. Carlo Leget is member of the Thomas Instituut te Utrecht and assistant professor of medical ethics at Radboud University Nijmegen Medical Centre.
He studied theology at the Catholic Theological University of Utrecht and in 1997 defended his dissertation on the relation between life on earth and 'life' after death in the work of Thomas Aquinas. At the moment he is working on questions of spirituality and ethics concerning end-of-life issues.

Mag je een mens doden? contains the text in Latin, the Dutch translation, as well as an introduction and annotations, also in Dutch.

"De vraag of je een mens mag doden is van alle tijden. Het antwoord op die vraag verschilt echter per cultuur en tijd, al dan niet in verband gebracht met God en geloof. In deze uitgave is een aantal sleutelteksten uit de Summa Theologiae van Thomas van Aquino bijeengebracht.
Sommige teksten, zoals die over de rechtvaardige oorlog, het verbod op zelfdoding en de leer van het dubbel effect, hebben een grote doorwerking gehad in de westerse cultuur. Andere teksten, over thema's als het dulden van ketters, het dwingen van ongelovigen, het vechten voor een religieuze zaak en het martelaarschap, zijn de afgelopen jaren opnieuw actueel geworden."


The full title is:
Thomas van Aquino, Mag je een mens doden? Teksten uit de Summa Theologiae over God, geloof en geweld. De Latijnse tekst, ingeleid, vertaald en geannoteerd door Carlo Leget, Meinema (Zoetermeer) 2008,
Isbn: 978-90-211-4179-4
Price: Euro 16,50

You can order this book from the publisher Meinema (Zoetermeer/NL):
www.uitgeverijmeinema.nl

Interview with the author Carlo Leget in the Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad on 28 May 2008.