Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University)

Home > News > Morning of studies at the Thomas Instituut: 'Thomas as preacher'

Morning of studies at the Thomas Instituut: 'Thomas as preacher'

On 27 January - on the eve of the feastday of Thomas Aquinas - the Thomas Instituut te Utrecht organised a morning of studies. Mark-Robin Hoogland c.p., Rudi te Velde and Henk Schoot talked about Thomass academic sermons.
Thomas van Aquino is vooral bekend vanwege zijn grote theologische werken en Schriftcommentaren. Dat hij als magister in sacra pagina talloze preken heeft gehouden, wordt vaak vergeten.
Dr. Mark-Robin Hoogland c.p., lid van het Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University), heeft enige tijd geleden beschikking gekregen over de zelf nog niet gepubliceerde tekstkritische uitgave van Thomas academische preken. Hij vertaalde een twintigtal ervan in het Engels. Een uitgave van deze vertalingen is bij CUA Press verschenen.

Tijdens een studieochtend - die voor de derde keer rond de datum van het feest van Thomas van Aquino (28 januari) werd georganiseerd - wierpen drie sprekers een licht op deze preken van Thomas.

Harm Goris, lid van het Thomas Instituut, opende de studieochtend en leidde de sprekers in.
Als eerste spreker introduceerde vervolgens Mark-Robin Hoogland vanuit de ervaring van de herontdekking de prediker Thomas.
Vervolgens presenteerde Rudi te Velde Thomas preek Puer Jesus met het oog op Thomas uitleg van de geestelijke groei van Jezus. Hij ging o.a. in op de vraag in hoeverre de geestelijke groei van Jezus met de conceptuele analyse van groei en toename in Thomas' systematisch werk resoneerde.
Als derde spreker ging Henk Schoot in op het thema geduld, zoals dat aan de orde komt in Thomas preken bij de viering van Maria Geboorte en het feest van de Kruisverheffing (Germinet terra), en over de geloofsbelijdenis. Hij legde o.a. het verband tussen de deugd van geduld of lankmoedigheid, het lijden van Christus en de verlossing.

De lezingen van Henk Schoot, Rudi te Velde en Mark-Robin Hoogland zullen gepubliceerd worden in het Jaarboek Thomas Instituut te Utrecht 2011, dat in september 2012 zal verschijnen.