Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University)

Home > About us > Members > Prof. dr. H.J.M. Schoot

Prof. dr. H.J.M. (Henk) Schoot

Henk J.M. Schoot (1958) is Director of the Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University) and lecturer in Systematic Theology. From 2007 unti 2012 he was professor by special appointment on the Chair for Theology of Thomas Aquinas at TST, and again since December 2017. He is deacon of the Archdiocese of Utrecht.

He is editor-in-chief of the Jaarboek Thomas Instituut te Utrecht , managing editor of the Publication Series of the Thomas Institute with Peeters Publishers (Louvain), and was the first secretary of studies at the institute (1990-2000).

Schoot studied theology in Utrecht, Amsterdam, Notre Dame and Paris. He did his thesis (Utrecht, prof. De Grijs) on Aquinas’ Christology, entitled Christ, the ’Name’ of God. Thomas Aquinas on naming Christ (Peeters, Louvain 1993).

Schoot teaches (or has taught) courses in Christology, Trinitarian Theology, Soteriology, Theology of interreligious Dialogue, Theological Methodology, Fundamental Theology, Ecumenical Theology, Theology of Ministry, and the History of Theology.


Selection of Publications


Christ the ’Name’ of God. Thomas Aquinas on naming Christ, Publications of the Thomas Instituut te Utrecht, N.S., Vol. 1, Louvain: Peeters 1993

Thomas van Aquino, Rekenschap van het Geloof. Antwoord op bezwaren van moslims, joden en oosterse christenen. Voor de Cantor van Antiochië, De Latijnse tekst, ingeleid, vertaald en geannoteerd door Henk J.M. Schoot, Vertalingen van het Thomas Instituut te Utrecht, deel 3, Zoetermeer: Meinema 2003

Over Jezus. Spirituele en theologische beschouwingen over Christus Dienaar, Tielt: Lannoo 2006

Heilig, heilig, heilig. Een pleidooi voor de heiligheid van de theologie, Rede, uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Theologie van Thomas van Aquino aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg, te Utrecht, 26 januari 2007

Divine Transcendence and Immanence in the Work of Thomas Aquinas, Louvain: Peeters, 2009 [with Harm Goris and Herwi Rikhof (eds.)]

Thomas van Aquino: Preken over de Geloofsbelijdenis. Over de Geloofsartikelen en de sacramenten, Almere: Parthenon, 2013 [with Jörgen Vijgen, Eric Luijten, Harm Goris and Jacco Verburgt]

Faith, Hope and Love. Thomas Aquinas on Living by the Theological Virtues, Louvain: Peeters, 2015 [with Harm Goris and Lambert Hendriks]

Thomas van Aquino: De Academische Preken, Almere: Parthenon, 2015 [with Mark-Robin Hoogland and Harm Goris]

The Virtuous Life. Thomas Aquinas on the Theological Nature of Moral Virtues, Louvain: Peeters, 2017 [with Harm Goris].

From 1993 through 2023 Henk Schoot was editor-in-chief of the Jaarboek of the Thomas Instituut te Utrecht c.q. the European Journal for the Study of Thomas Aquinas.

Mail: henkschoot@ziggo.nl


.