Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University)

Home > News > Thomas Instituut publishes Dutch translation of Aquinas’ Sermons on the Apostles’ Creed

Thomas Instituut publishes Dutch translation of Aquinas’ Sermons on the Apostles’ Creed

In cooperation with the Tiltenberg (Centre for ecclesiastical education of the diocese Haarlem-Amsterdam) the Thomas Instituut te Utrecht has published a Dutch translation of Aquinas De articulis Fidei et Ecclesiae sacramentis and of his Collationes super Symbolum Apostolorum.
The translators are: Jrgen Vijgen, Harm Goris, Henk Schoot and Jacco Verburgt.
Jrgen Vijgen took also care of the introduction and the annotations.Thomas van Aquino is als theoloog vooral bekend om zijn geschriften waarin hij een synthese geeft van het christelijke geloof en argumenten aanlevert voor een beter begrip daarvan. Als docent aan de Universiteit van Parijs en aan de studiehuizen van zijn Orde, de Dominicanen of Predikheren, werd hij ook geacht preken te houden voor zijn studenten en medebroeders, en de Heilige Schrift uit te leggen. Zo schreef hij veel kleine werken met antwoorden op praktische geloofsvragen van zijn tijdgenoten. Het is vooral in deze korte werken dat wij Thomas van Aquino aan het werk zien als gelovige n theoloog.

Deze uitgave bundelt twee korte geschriften over de geloofsbelijdenis: Preken over de geloofsbelijdenis en Over de geloofsartikelen en de sacramenten. Thomas geeft bondige informatie over de betekenis van elk van de afzonderlijke geloofspunten en tekent de lijnen uit voor een helder verstaan. Ook laat hij zien op welke wijze de verschillende geloofsinhouden een toepassing kunnen krijgen in de praktijk van het gelovige leven. Deze geschriften verschijnen nu voor het eerst in een Nederlandse vertaling met inleiding en annotaties. Ze bieden een boeiende inkijk in de praktijk en de leer van de Kerk van de Middeleeuwen, en ook raadgevingen voor de gelovige praxis van vandaag.

Deze uitgave kwam tot stand door samenwerking van het Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University) en de Tiltenberg, het centrum voor kerkelijke vorming van het bisdom Haarlem-Amsterdam en is te bestellen via de uitgever, Uitgeverij Parthenon.


Thomas van Aquino
Preken over de geloofsbelijdenis
Over de geloofsartikelen en de sacramenten


Vertaling
Jrgen Vijgen, Eric Luijten, Harm Goris, Henk Schoot en Jacco Verburgt

Inleiding en annotaties

Jrgen Vijgen

160 pag., 16 x 21 cm, 17,90
ISBN / EAN: 9789079578535

De uitgave kan worden besteld via:
Uitgeverij Parthenon
.
.
.
.